Giffarine by Rungarun
ช้อปเมื่อไรก็ได้ พร้อมสิทธิมากมาย
กิฟฟารีน ออนไลน์ ที่นี่...เราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน
ชุดไส้กรอง เครื่องกรองน้ำ เอ๊กซ์ตร้า เพียว อัลคาไลน์

6,700.00 บาท
💦 ชุดไส้กรอง เครื่องกรองน้ำ เอ๊กซ์ตร้า เพียว อัลคาไลน์
💦 ชุดไส้กรองเซรามิกพรีฟิลเตอร์ [Ceramic Pre-Filter, CPF]
➣ ชุดปกป้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง
➣ ด้วยไส้กรองเซรามิกคุณภาพดี ประสิทธิภาพสูง

◉ ไส้กรอง มีอายุการใช้งานนานถึง 2 ปี หรือ 20,000 ลิตร
💦 ไส้กรองรุ่นใหม่ เซรามิก พรีฟิลเตอร์
◉ รหัส 37085
➣ ราคา 6,700.00

Code : 37085Facebook
Twitter
Email

Copyright © TonBab Giffarine